خانه / صفحه اصلی

صفحه اصلی

آموزش مجازی مداحی

شرایط و ضوابط آموزش مجازی مهارت های مداحی ۱- آموزش مجازی مهارت های مداحی از طریق  پیام رسان های مشخص شده انجام خواهد شد. ۲- برای ثبت نام و آموزش باید فرم مربوطه را تکمیل نموده و دوره مدنظر خود را در فرم ثبت نام مشخص کنید. ۵- میزان هزینه …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی مداحی

بررسی و ارزیابی اجرای مداحان و ستایشجویان از مهمترین و مؤثرترین کارها جهت افزایش سطح توانمندی و مهارت مداحان و ستایشجویان ، بررسی اجرای مداحی این عزیزان می باشد. شناخت نوع اجرا ، نحوه عملکرد و شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف در اجرا ، زمانی مشخص می شود که …

توضیحات بیشتر »

مشاوره و راهنمایی

نکات مهم ۱- جهت استفاده از مشاوره و راهنمایی ، فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر برقراری ارتباط باشید. ۲- با توجه به حجم بالای ارتباط متقاضیان ، زمانبندی برقراری تماس و انجام مشاوره بر اساس اولویت درخواست،تعیین میشود. ۳- مشاوره موضوعات تخصصی مهارت های مداحی توسط مداح اهل …

توضیحات بیشتر »